Menuetter

 

 Menuet du Chevalier

 

Original

 

Tolkning

 • Cavaljer 1 och dam 2 går mot varandra med ett Pas de Menuet (P.d.M), och backar tillbaka till egen plats med ett P.d.M. (eller gör alternativt balancé hö-vä)
 • De ger varandra högerhand och dansar runt ett varv på ca 1 ½ P.d.M och backar tillbak till plats på det sista ca ½ P.d.M.
 • Cav 2 och dam 1 gör detsamma.
 • Par 1 korsar över och går nedom par två på P.d.M nummer ett och två, korsar upp mellan par två och rundar dem på P.d.M tre och fyra, för att "bakifrån" hamna på par tvås plats; par två väntar i 3 takter men går uppåt med sidledes P.d.M samtidigt som par två gör sitt 4:e P.d.M. (Progression)
 • Par 1 tar dubbel handfattning och dansar runt medsols på 4 P.d.M. (Enligt originalbeskrivningen dansar man ett långsamt varv, men man hinner två raska varv, eller rentav ett raskt medsols och ett raskt motsols varv). 
 • Från början.

 

Musik

 

 

 

 Menuet de la Reine, angläs

 

Original

 

Tolkning

      Tur 1

 • 1-4 Pr. P. byter plats, medsols om varandra på 1 Pas de Menuet (med sug), backa till contraplats på 1 P.d.M
 • 5-8 Pr.P byter plats med Sec.P. på samma sätt.
 • 9-16  Pr. par korsar upp mellan Sec.P. och går ned bakom dem så att de hamnar på Sec.P:s första plats (progressionen helt genomförd)
 • 17-24 Ronde medsols, 8 P.d.M.
 • 25-32 Ronde motsols, 8 P.d.M.

      Tur 2

 • 1-4 Pr.Cav och Sec.D. gör omdansning medsols, dubbel handfattning, 2 P.d.M.
 • 5-8 Sec.C. och Pr.D. gör detsamma
 • 9-16 Pr.P korsar över och går nedom Sec.P, tar i hand och går upp mellan Sec.P.
 • 17-24 Pr.P. vänder, byt hand, gå ned mellan Sec.P., släpp och gå upp utanför Sec.P. till sin (första) contraplats.
 • 25-32 Pr. P. korsar över och går ned utanför Sec.P. vilka då flyttar upp (2 P.d.M.) till Pr.P:s första plats, samtidigt som Pr.P. intar Sec.P:s första plats (progressionen)

Första Pr.P. dansar tur 1 ned genom hela uppställningen, andra Pr.P. (som nyss varit vilpar) dansar tur 2 ned genom hela uppställningen.

Musik

 

 

 

 Menuet du Rameau (Z-menuett), 1 par

 

Original

 

Tolkning

PRESENTATION AV DAMEN

 • Takt 1: Paret börjar åtskilda, vända mot presensen. De tar ett vanligt steg sidledes mot varandra och gör reverens mot presensen.
 • T2: Med innerfoten tas ett steg bort från varandra, vänd till varandra ansikte mot ansikte, och gör reverens mot varandra.
 • T3: Ett Pas de Menuet (P.d.M) tillbaka mot ursprungsplatsen, tag i hand och vänd tillbaka mot presensen.
 • T4: Ett P.d.M. mot presensen; cavaljeren börjar föra runt damen motsols.
 • T5-T8: Med tre P.d.M. förs damen runt i en stor motsols cirkel kring cavaljeren. På sista takten släpps händerna och damen backar till sin ursprungliga plats, med ansiktet mot presensen, samtidigt som cavaljeren backar och hamnar mitt emot sin originalplats, diagonalt mitt emot damen, med ryggen åt presensen. Dessa ställen kallas nedan "på/till plats".

Z-FIGUR

 • T1: Båda gör ett sidledes P.d.M. åt vänster
 • T2-T3: Två P.d.M. diagonalt över dansområdet (möts med höger axel mot höger), vänd 1/4 varv åt höger.
 • T4: Ett sidledes P.d.M. åt höger till partnerns plats.
 • T5-T8: Detsamma tillbaka till plats. 
 • Om musiken i detta parti har 12 takter i.st.f. 8 får man göra två sidstegen åt vänster resp. höger, istället för ett.

 HÖGER- OCH VÄNSTERHANDSFIGUR

 • T1-T3: Ge varandra höger hand och dansa runt tillsammans medsols med tre P.d.M. och "långa" armar.
 • T4: Släpp händer och dansa runt själv åt vänster med ett P.d.M..
 • T5-T7: Ge vänsterhand och dansa runt motsols tre P.d.M..
 • T8: Släpp händer och dansa runt själv åt höger och sluta på plats.

 Z-FIGUR (som ovan)

 CARRÉ-FIGUR (kan som variation göras med Pas de Menuet a trois movements eller på 2 x fyra steg, d.v.s. två varv)

 • T1-T2: Båda gör två P.d.M. rakt fram.
 • T3-T4: Två P.d.M. åt vänster (med ryggen mot varandra).
 • T5-T6: Två P.d.M. bakåt.
 • T7-T8: Två P.d.M. åt höger (vis á vis) och slutar på plats.

 Z-FIGUR (som ovan)

TVÅHANDSFIGUR

 • T1-T4: Ge varandra båda händer och dansa runt 1½ varv; damen slutar med ryggen åt presensen, cavaljeren med ansiktet mot dem.
 • T5: Med bibehållen handfattning backar kavaljeren och damen går framåt ett P.d.M.
 • T6: Släpp "fel hand", på ett P.d.M. fortsätter cavaljeren backa samtidigt som damen svänger upp jämte honom.
 • T7-T8: Två P.d.M. bakåt vända mot presensen tillbaka till originalplats, sluta med reverens.

 

Musik

 

 

 

 Menuet a Quatre, två par

 

Original

 

Tolkning

 • Paren gör Reverence stående mitt emot varandra
 • Runt medsols halvt varv (frigående par, ej ronde), 2 sidledes P.d.M.
 • Paren korsar över cirkeln till motstående hörn, 1 P.d.M. (paren bildar linje på mitten)
 • Dam förs runt Cav så att paren står mitt emot varandra, 1 P.d.M.
 • Approche med 2 P.d.M., Retraite med 2 P.d.M
 • Cav byter plats med 2 P.d.M. och dansar runt med contra moitie, 2 P.d.M
 • Damerna detsamma
 • Lilla carrén: Cav. 2 P.d.M framför dam åt höger och samtidigt D. 2 P.d.M. bakom Cav åt vänster, D framför och Cav bakom på samm sätt tillbaka till plats.
 • Stora carrén: Paren gör 1 P.d.M framåt vänster, 1 P.d.M. fram åt höger (dos-a-dos), 1 snett bak höger, 1 snett bak vänster.
 • Ronde med 6 sidledes P.d.M.
 • Bakåt till contraplats med 2 P.d.M.

Musik

 

 

 

 Lange Menuet, anglaise

 

Original

 

Tolkning

 • Parvis bredvid varandra på två led
 • Mot varandra med ett Pas de Menuet. Backa med ett PdM
 • Detsamma igen
 • Högerhandskors med 4 PdM tillbaka till plats
 • Byt plats med halv Chaine francaise (kavaljer för runt dam) och tillbaka, 2 + 2 PdM
 • Liten ronde ett varv på 3 PdM. Släpp kontakt med andra paret och förflytta en position medsols, 1 PdM. (Ändparen byter sida)

Musik

 

 

  

 Menuett Mouliné, anglaise

 

Original

 

Tolkning

 • högerhandskors 4 Pas de Menuettmedsols
 • vänsterhandskors 4 PdM tillbaka
 • par 1 går ned genom par 2, rundar o går upp igen på 3 PdM
 • dubbel handfattning (cav med varann, damer p.s.s), byt plats m 1 PdM
 • par 2 går ned genom par 1, rundar o går upp på 3 PdM
 • hälsa på varandra på 4:e steget

      Kan med fördel utföras med P d M (á une movement?): höger, plie, vänta, vänster, höger, vänster

Musik

 

 

 

 Menuet amoroso, tre personer

 Koreografi av Anna Löfgren

Tolkning                                                                         D3

                                                                                      D1

                                                                           K2

  K2 börjar vänd åt presensen, med D1 och D3 snett fram till höger på rad längs väggen med hö axel åt presensen.

 • K2 dansar ett varv medsols framför D1 & D3, 1 Pas de Menuet framåt, 1 PdM runt hö axel, 1 PdM framåt, ett runt hö axel. (A1)
 • D3 hakar på efter K2 och de gör samtidigt  1 PdM framåt i ring, 1 PdM runt hö axel (A2)
 • D1 hoppar in framför K2, 1 PdM framåt, 1 PdM runt hö axel. Landa på linje vända mot presensen     D1-K2-D3 (...)
 • D1 & D3 gör 4 PdM runt K2 medurs, K2 gör samtidigt 4 långsamma pirouetter moturs. (B1)
 • D1 & D3 1 PdM diagonalt utåt framåt, K2 1 PdM framåt (B2)
 • Alla gör balancé (...)
 • D1 & D3 1 PdM diagonalt inåt/framåt, K2 1 PdM bakåt. Balancé och landa i trekant vända inåt (...)
 • D1 & K2 hö handfattning (fingerkrok), 3 PdM runt, 1 PdM runt vä axel (A1)
 • D3 & K2 vä hand (fingerkrok), 3 PdM runt, 1 PdM runt hö axel (A2)
 • Slinger i 8 runt D1+D3:s position, K2 + D3 börjar medsols 2 PdM, D1 väntar 2 PdM och börjar sen motsols. 2 PdM per halvbåge i 8:an, totalt 8 PdM,  landa tillbaka på plats i trekant (B1+2)*
 • Alla dansar ett varv i ring tillbaka till plats, 4 PdM (A) *
 • D1 & D3 pirouette utåt, vänd mot presensen, K2 1 PdM framåt mellan D1 & D2 och tag i hand (B)
 • Alla 1 PdM bakåt. (...)
 • Balancé eller 1 PdM åt vänster (...)
 • Reverence (...)

           * Originalbeskrivningen har 2 x 8 PdM i slingern, d.v.s 2 varv, samt ingen ring på 4 PdM. Denna                       version är anpassad för musik A1-A2-B1-B2  A1-A2-B1-B2 A-B, totalt 40 PdM

 

Musik

 

 

     

 

 

 Menuet du Village, två par

 

Original

 

Tolkning

 • Dam 1

Musik

 

 

 

 

 Ändrad: 2016-06-04