Menuetter

 

 Menuet du Chevalier

 

Original

 

Tolkning

 • Cavaljer 1 och dam 2 går mot varandra med ett Pas de Menuet (P.d.M), och backar tillbaka till egen plats med ett P.d.M. (eller gör alternativt balancé hö-vä)
 • De ger varandra högerhand och dansar runt ett varv på ca 1 ½ P.d.M och backar tillbak till plats på det sista ca ½ P.d.M.
 • Cav 2 och dam 1 gör detsamma.
 • Par 1 korsar över och går nedom par två på P.d.M nummer ett och två, korsar upp mellan par två och rundar dem på P.d.M tre och fyra, för att "bakifrån" hamna på par tvås plats; par två väntar i 3 takter men går uppåt med sidledes P.d.M samtidigt som par två gör sitt 4:e P.d.M. (Progression)
 • Par 1 tar dubbel handfattning och dansar runt medsols på 4 P.d.M. (Enligt originalbeskrivningen dansar man ett långsamt varv, men man hinner två raska varv, eller rentav ett raskt medsols och ett raskt motsols varv). 
 • Från början.

 

Musik

 

 

 

 Menuet de la Reine, angläs

 

Original

 

Tolkning

      Tur 1

 • 1-4 Pr. P. byter plats, medsols om varandra på 1 Pas de Menuet (med sug), backa till contraplats på 1 P.d.M
 • 5-8 Pr.P byter plats med Sec.P. på samma sätt.
 • 9-16  Pr. par korsar upp mellan Sec.P. och går ned bakom dem så att de hamnar på Sec.P:s första plats (progressionen helt genomförd)
 • 17-24 Ronde medsols, 8 P.d.M.
 • 25-32 Ronde motsols, 8 P.d.M.

      Tur 2

 • 1-4 Pr.Cav och Sec.D. gör omdansning medsols, dubbel handfattning, 2 P.d.M.
 • 5-8 Sec.C. och Pr.D. gör detsamma
 • 9-16 Pr.P korsar över och går nedom Sec.P, tar i hand och går upp mellan Sec.P.
 • 17-24 Pr.P. vänder, byt hand, gå ned mellan Sec.P., släpp och gå upp utanför Sec.P. till sin (första) contraplats.
 • 25-32 Pr. P. korsar över och går ned utanför Sec.P. vilka då flyttar upp (2 P.d.M.) till Pr.P:s första plats, samtidigt som Pr.P. intar Sec.P:s första plats (progressionen)

Första Pr.P. dansar tur 1 ned genom hela uppställningen, andra Pr.P. (som nyss varit vilpar) dansar tur 2 ned genom hela uppställningen.

Musik

 

 

 

 Menuet du Rameau (Z-menuett), 1 par

 

Original

 

Tolkning

PRESENTATION AV DAMEN

 • Takt 1: Paret börjar åtskilda, vända mot presensen. De tar ett vanligt steg sidledes mot varandra och gör reverens mot presensen.
 • T2: Med innerfoten tas ett steg bort från varandra, vänd till varandra ansikte mot ansikte.
 • T3: Tag ett långsamt sidsteg (uppåt, cav åt hö, da åt vä) fortfarande vända mot varandra. .
 • T4: Gör reverens mot varandra.
 • T5: Tag "fel hand" och gå ett P.d.M. från presensen mot ugångsplats, vänd (inåt) och tag rätt hand.
 • T6: Ett P.d.M. mot presensen; cav börjar föra runt damen motsols.
 • T7-T8: Med två P.d.M. förs damen runt i en stor motsols cirkel kring cavaljeren. På sista takten släpps händerna och damen backar till sin ursprungliga plats, med ansiktet mot presensen, samtidigt som cavaljeren backar och hamnar mitt emot sin originalplats, diagonalt mitt emot damen, med ryggen åt presensen. Dessa ställen kallas nedan "på/till plats".

Z-FIGUR

 • T1: Båda ett sidledes P.d.M. åt vänster.
 • T2: Ett P.d.M. diagonalt över dansområdet, möts med höger axel mot höger och vänd medsols.
 • T3: Backa ett P.d.M. diagonalt från varandra, ansikte mot ansikte.
 • T4: Ett sidledes P.d.M. åt höger till partners plats.
 • T5-T8: Detsamma tillbaka till plats. 
 • Om musiken i detta parti har 12 takter i.st.f. 8 får man göra två sidstegen åt vänster resp. höger, istället för ett.

 HÖGER- OCH VÄNSTERHANDSFIGUR

 • T1-T3: Ge varandra höger hand och dansa runt tillsammans medsols med tre P.d.M. och "långa" armar.
 • T4: Släpp händer och sväng runt egen vänsteraxel med ett P.d.M..
 • T5-T7: Ge vänsterhand och dansa runt motsols tre P.d.M..
 • T8: Släpp händer och sväng runt egen högeraxel och sluta på plats.

 Z-FIGUR (som ovan)

CARRÉ-FIGUR (kan som variation göras med Pas de Menuet a trois movements (PdM3)   eller medelst två varv med ett PdM längs varje sida i kvadraten)

 • T1-T2: Båda gör två P.d.M. (el. PdM3) rakt fram.
 • T3-T4: Två P.d.M. (el. PdM3) åt vänster (med ryggen mot varandra).
 • T5-T6: Två P.d.M. bakåt.
 • T7-T8: Två P.d.M. åt höger (vis á vis) och sluta på plats.

 Z-FIGUR (som ovan)

TVÅHANDSFIGUR

 • T1-T6: Ge varandra båda händer och dansa runt 1½ varv på 6 P.D.M; damen slutar med ryggen åt presensen, cavaljeren med ansiktet mot dem.
 • T7: Med bibehållen dubbel handfattning backar kavaljeren medan damen går framåt ett P.d.M.
 • T8: Släpp "fel hand", på ett P.d.M. fortsätter cavaljeren backa samtidigt som damen svänger upp jämte honom.
 • Sluta med reverens.
 • Alternativt kan man dansa 1½ varv på 4 PdM, varefter cav backar 4 steg medan dam går framåt 1, svänger 1 och backar 2 steg.

 

Musik

 

 

 

 Menuet a Quatre, två par

 

Original

 

Tolkning

 • Paren gör Reverence stående mitt emot varandra
 • Runt medsols halvt varv (frigående par, ej ronde), 2 sidledes P.d.M.
 • Paren korsar över cirkeln till motstående hörn, 1 P.d.M. (paren bildar linje på mitten)
 • Dam förs runt Cav så att paren står mitt emot varandra, 1 P.d.M.
 • Approche med 2 P.d.M., Retraite med 2 P.d.M
 • Cav byter plats med 2 P.d.M. och dansar runt med contra moitie, 2 P.d.M
 • Damerna detsamma
 • Lilla carrén: Cav. 2 P.d.M framför dam åt höger och samtidigt D. 2 P.d.M. bakom Cav åt vänster, D framför och Cav bakom på samm sätt tillbaka till plats.
 • Stora carrén: Paren gör 1 P.d.M framåt vänster, 1 P.d.M. fram åt höger (dos-a-dos), 1 snett bak höger, 1 snett bak vänster.
 • Ronde med 6 sidledes P.d.M.
 • Bakåt till contraplats med 2 P.d.M.

Musik

 

 

 

 Lange Menuet, anglaise

 

Original

 

Tolkning

 • Parvis bredvid varandra på två led
 • Mot varandra med ett Pas de Menuet. Backa med ett PdM
 • Detsamma igen
 • Högerhandskors med 4 PdM tillbaka till plats
 • Byt plats med halv Chaine francaise (kavaljer för runt dam) och tillbaka, 2 + 2 PdM
 • Liten ronde ett varv på 3 PdM. Släpp kontakt med andra paret och förflytta en position medsols, 1 PdM. (Ändparen byter sida)

Musik

 

 

  

 Menuett Mouliné, anglaise

 

Original

 

Tolkning

 • högerhandskors 4 Pas de Menuettmedsols
 • vänsterhandskors 4 PdM tillbaka
 • par 1 går ned genom par 2, rundar o går upp igen på 3 PdM
 • dubbel handfattning (cav med varann, damer p.s.s), byt plats m 1 PdM
 • par 2 går ned genom par 1, rundar o går upp på 3 PdM
 • hälsa på varandra på 4:e steget

      Kan med fördel utföras med P d M (á une movement?): höger, plie, vänta, vänster, höger, vänster

Musik

 

 

 

 Menuet amoroso, tre personer

 Koreografi av Anna Löfgren

Tolkning                                                                         D3

                                                                                      D1

                                                                           K2

  K2 börjar vänd åt presensen, med D1 och D3 snett fram till höger på rad längs väggen med hö axel åt presensen.

 • K2 dansar ett varv medsols framför D1 & D3, 1 Pas de Menuet framåt, 1 PdM runt hö axel, 1 PdM framåt, ett runt hö axel. (A1)
 • D3 hakar på efter K2 och de gör samtidigt  1 PdM framåt i ring, 1 PdM runt hö axel (A2)
 • D1 hoppar in framför K2, 1 PdM framåt, 1 PdM runt hö axel. Landa på linje vända mot presensen     D1-K2-D3 (...)
 • D1 & D3 gör 4 PdM runt K2 medurs, K2 gör samtidigt 4 långsamma pirouetter moturs. (B1)
 • D1 & D3 1 PdM diagonalt utåt framåt, K2 1 PdM framåt (B2)
 • Alla gör balancé (...)
 • D1 & D3 1 PdM diagonalt inåt/framåt, K2 1 PdM bakåt. Balancé och landa i trekant vända inåt (...)
 • D1 & K2 hö handfattning (fingerkrok), 3 PdM runt, 1 PdM runt vä axel (A1)
 • D3 & K2 vä hand (fingerkrok), 3 PdM runt, 1 PdM runt hö axel (A2)
 • Slinger i 8 runt D1+D3:s position, K2 + D3 börjar medsols 2 PdM, D1 väntar 2 PdM och börjar sen motsols. 2 PdM per halvbåge i 8:an, totalt 8 PdM,  landa tillbaka på plats i trekant (B1+2)*
 • Alla dansar ett varv i ring tillbaka till plats, 4 PdM (A) *
 • D1 & D3 pirouette utåt, vänd mot presensen, K2 1 PdM framåt mellan D1 & D2 och tag i hand (B)
 • Alla 1 PdM bakåt. (...)
 • Balancé eller 1 PdM åt vänster (...)
 • Reverence (...)

           * Originalbeskrivningen har 2 x 8 PdM i slingern, d.v.s 2 varv, samt ingen ring på 4 PdM. Denna                       version är anpassad för musik A1-A2-B1-B2  A1-A2-B1-B2 A-B, totalt 40 PdM

 

Musik

 

 

     

 

 Menuet de Village, två par

 

Original

 

Tolkning

Ploguppställning m enkel handfattning, Damer längre bak i mitten, cavaljerer längre fram i ytterkant.

 • 4 Pas de menuet uppåt m bibehållen plog.
 • Cav. backar 3 PdM och för samtidigt runt damen framför sig ur uppställningen; efter 2:a pdM släpper de och hon vänder uppåt, de tar åter i hand och backar tillsammans 3:e pdM. Båda 1 pdM uppåt. (Alla står nu i linje.)
 • Vänstra paret 2 sidledes PdM åt höger framför andra paret vilka samtidigt gör 2 sidledes PdM åt vänster. (platsbyte mellan paren)
 • Cav 1 PdM bakåt-inåt och 1 framåt-inåt samtidigt som damen tar 1 PdM framåt-utåt och 1 bakåt-utåt. (Sluta i plog med cav in-ned och damer ut-upp!)
 • Ta i hand inom paret och backa 2 PdM. Bibehåll plogformation!
 • Cav för runt damen ett varv, in-ned-upp med 2 PdM (båda gör stegen, cav på plats, dam runt cav). Sluta i plogläget.
 • Damer går mot varann med 1 PdM, uppåt med 1, från varandra med 1 och nedåt med 1 PdM samtidigt som Cav backar mot varandra med 1 PdM, svänger nedåt med 1, och går uppåt med 2 PdM. Alla ska sluta på en linje (d – c     c - d), damerna vända nedåt, cav uppåt.
 • Alla fortsätter ½ varv motsols, 2 PdM och byter plats till c – d     d – c, ansikte mot ansikte inom paren.
 • Cavaljerer 1 PdM åt vänster och 1 PdM fram, damer 1 PdM åt höger och 1 PdM bakåt så att man hamnar i en stor kvadrat.
 • Djävulsspiralen på 4 steg: sidledes contretemps åt vänster (börja hö fot) och jeté åt vänster; vrid utåt motsols och gör contretemps och jeté åt höger; vrid inåt medsols och gör contretemps och jeté åt vänster; coupé och assemblé (sidledes åt vä). (Damerna rör sig ett snävt helt varv och slutar vända framåt, cav gör ett stort halvt varv och slutar med en liten krok, också vända framåt, c – d     d – c)
 • Platsbyte inom paren: Damer tar 1 PdM åt sidan från varann, medan Cav svänger inåt ett varv framför sin dam på 1 PdM så att man står d – c    c – d. Ta i hand inom paren.
 • Platsbyte mellan paren: Vänsterparet tar 2 PdM åt höger framför andra paret vilka tar 2 PdM åt vänster. Alla backar med 1 PdM och avslutar med reverence.

Musik

 

 

 

 Menuet and Jig by mr Holt, två par

 Pemberton 1711

Original

Tolkning

  MENUETT

     Kolonn (Paren börjar mitt emot varandra, nära, håller inbördes hand.)

 • 1 pas de Menuet bakåt
 • 1 pdM fram (släpp), passera igenom (hö axel mot hö axel)
 • 1 pdM fram
 • vänd från varandra halvt varv på 1 pdM

     Slinger i Z

 • ta (fel) hand med egen och 1 pdM snett fram åt vänster
 • 1 pdM snett fram åt höger
 • 1 PdM framåt med alltmer utsträckta armar, släpp
 • vänd halvt varv åt vänster på 1 pdM och sluta i kvadratens hörn

     Platsbyte i kors

 • Alla 1 kort pdM mot mitten, cav ngt kortare
 • 1 pdM mot mitten, damer ansikte mot ansikte mellan cav (diagonal mellan cav-hörnen)
 • 1 pdM: damer fortsätter till motstående hörn, cav vänder tvärt tillbaka till sina hörn
 • 1 pdM, alla gör vänsterkrok till plats
 • 4 pdM, detsamma men cav byter sida mellan damerna

     Höger- och vänsterhandskors

 • högerhandskors 3 pdM, vänd åt vänster på 4:e pdM
 • vänsterhandskors 3 pdM, vänd åt höger på 4:e pdM, sluta i kvadratens hörn.

     Slingerhälsning i kvadrat

 • 1 pdM mot kontra-moitié, sikta på högeraxeln, men vänd upp ansikte mot ansikte
 • vänd tillbaka och fortsätt 1 pdM till nästa hörn. 
 • cav vänder 90° åt höger, damer åt vänster och tar 1 pdM mot egen moitiés vänsteraxel, men vänd ansikte mot ansikte
 • vänd tillbaka och fortsätt 1 pdM till nästa hörn (contra-plats).
 • Detsamma till plats, 4 pdM.

     Ring

 • Tag i hand och dansa medsols 3 pdM, vänsterkrok till plats på 1 pdM, vänd mot andra paret.

    Fontänen. (Par A är har ansiket mot presensen! )

 • Par A tar i hand och går 3 pdM framåt, sväng från varandra ½ varv på 1 pdM
 • Par B tar samtidigt 1 pdM snett utåt, 1 pdM rakt fram, och förenas, vänder och tar i hand på 1 pdM, går 1 pdM mot presensen
 • Alla fortsätter framåt 1 pdM (par B mellan delade par A),
 • Alla svänger inåt på 1 pdM, cav ger hö hand till dams vä hand
 • Cav för runt dam motsols, 2 pdM

     Tåga hem

 • Tåga hem 3 pdM ett halvt varv till eget hörn och vänd in mot upställningen på 4:e pdM (ute i kvadratens hörn)

  JIGG

     Presentation och platsbyte

 • Cav för runt damen motsols, 4 steg. (4 pas de Bourrée, eller 1 Contretemps (hopp på vä, peka m hö,gå,gå  + 3 pdB)
 • Cav för över dam till contraplats, 4 steg (4 pdB el. 1 CtrT (hopp hö) + 3 pdB

     Sissonne

 • Cav mot mitten 1 pdB (hö), sissonne-lyft fram o vänd tillbaka åt vä, pdB (vä), sissonne m vändn (lyft fram). Damerna detsamma.

    Hoppa hem

 • Cav svänger åt höger och medsols utanför damerna till motsatt plats på 4 steg, antingen 4 pdB, eller CtrT (hopp vä och ronde-de-jambe m hö, gå,gå), jeté (hö,vä), pdB (hö) och jeté (vä hö). Damerna detsamma men innanför cav.

     Dos-á-dos och Chassé

 • Dos á dos med contra-moitié, 4 chassésteg
 • Tag i ring och chassera medsols 8 steg, cav A släpper dam B efter ca 4 steg och drar upp på halvcirkel mot presensen.

 

Musik

 

 

 

 Menuet 

 

Original

 

Tolkning

 • Dam 1
 •  

Musik

 

 

 

 

 

 

 Ändrad: 2018-09-25